` Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | blog | Ενημερωτική Συνάντηση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Π. Σταμπουλίδη, παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών κ. Σ. Μελλά.
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Ενημερωτική Συνάντηση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Π. Σταμπουλίδη, παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών κ. Σ. Μελλά.

Ημερομηνία: 07/10/2019

 

   Συνάντηση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών
με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Π. Σταμπουλίδη,
παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών κ. Σ. Μελά

   Στις 7/10/2019 Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ κ. Μόσχος Παντελής
ενημέρωσε τον Γενικό για τα ιδιαίτερα προβλήματα που απασχολούν
τους παραγωγούς των Λαϊκών Αγορών δίνοντας έμφαση
στην Αναβάθμιση και Στελέχωση της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών Αθηνών,
στην Θεσμική Ενίσχυση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών
σε Όργανο Αποφασιστικού Χαρακτήρα,

στην Ηλεκτρονική Έκδοση και Θεώρηση των Αδειών,
στην Ανταποδοτική Ημερήσια Συνδρομή για τις ημέρες που προσέρχονται οι Παραγωγοί,
Πάταξη του Παρεμπορίου  στην Κατάργηση των Αγορών Χωρίς Μεσάζοντες,
όσοι παραγωγοί πηγαίνουν σ' αυτές τις αγορές μπορούν να δραστηριοποιηθούν
καταθέτοντας τα χαρτιά τους ΟΣΔΕ κλπ βγάζοντας άδεια στις Λαϊκές Αγορές.

   Η εποικοδομητική αυτή συνάντηση έκλεισε με την δέσμευση στενής
και ουσιαστικής συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς
για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση του θεσμού των Λαϊκών Αγορών.