` Επιτροπές Απόδοσης Θέσεων (09/12/2019) | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Επιτροπές Απόδοσης Θέσεων (09/12/2019)

Ημερομηνία: 09/12/2019

 

Υπουργείο Ανάπτυξης

   Τα μέλη του Επιτροπών Καταγραφής και Απόδοσης Θέσεων προσήλθαν στη αίθουσα 611 μαζί με τους υπάλληλους της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών Αττικής τον Δ/ντή κ. Κοκμοτό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών κ Μελά δρομολογώντας από κοινού τη διαδικασία Απόδοσης – Βελτίωσης Θέσεων.