` Τα μέτρα στήριξης των Λαϊκών Αγορών από την Περιφερειακή Αρχή της Ρένας Δούρου | Ανακοινώσεις Ομοσπονδίας | Blog
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Τα μέτρα στήριξης των Λαϊκών Αγορών από την Περιφερειακή Αρχή της Ρένας Δούρου

Ημερομηνία: 24/05/2019

O Απολογισμός της Περιφερειακής Αρχής της Ρένας Δούρου
για τα μέτρα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των λαϊκών αγορών
προς όφελος τόσο του θεσμού των Λαϊκών Αγορών όσο και της κοινωνίας.