Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Ανακοίνωση 2014/08/26 - Τριμελείς Επιτροπές
Ημερομηνία: 27/08/2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

  

Αθήνα 25/08/2014

Γραφειοκρατικές Διαδικασίες
για την Έκδοση – Θεώρηση των Αδειών

 

Συνάδελφοι, με τον Νόμο 4281|2014 άρθρο 233
λειτουργούν οι Τριμελείς Επιτροπές στους Δήμους και μπορούμε πλέον
να κάνουμε
Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής
για Θεώρηση ή Έκδοση Αδείας
συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το υφιστάμενο κατά το χρόνο της αίτησης περιουσιολόγιο, με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS

 

 • Αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα
  και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (
  www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας,
  το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα,
  τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.
  Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες)
  το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας
  και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα,
  κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

 

 • Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ−ΟΠΕΚΕΠΕ)
  και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

 

 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  «Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής μου άδειας
  θα διαθέτω την παραγωγή μου σε λαϊκές αγορές.
  Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρους της παραγωγής μου
  σε εμπόρους ή μέσω Συνεταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης,
  υποχρεούμαι άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης−αποθήκευσης)
  να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλοντας αντίγραφα
  των σχετικών παραστατικών διακίνηση
  ς, εμπορίας, αποθήκευσης».

 

Συνάδελφοι,
από τα προηγούμενα προκύπτει ότι πρέπει να απευθυνόμαστε άμεσα στους Δήμους μας και να καταθέτουμε Αιτήσεις Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής, ώστε να θεωρούμε τις Άδειες μας, ταυτόχρονα να παίρνουμε
Φωτοαντίγραφο της Αίτησης και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου,
ώστε να αποδεικνύεται σε τυχόν ελέγχους η κατάθεση της Αίτησης.

 

Απαράδεκτη Ενίσχυση της γραφειοκρατίας

Συνάδελφοι,
ο τρόπος Έκδοσης και Θεώρησης των Παραγωγικών Αδειών,
όπως προκύπτει από τον νέο Νόμο 4264|2014 και την Υπ. Απόφαση Α2-707|2014 είναι Αντιπαραγωγικός, Χρονοβόρος και Ενισχύει στο έπακρο την Γραφειοκρατίατην οποία έχουμε καταδείξει όλο αυτό το διάστημα των Κινητοποιήσεων
και Συναντήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού από τις διατάξεις προκύπτει
ότι
πρέπει να ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ τα ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 και 3 ΦΟΡΕΣ,
για να ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ.

Ενώ θα αρκούσε να καταθέτουμε μόνο το Έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας (ΕΛΓΑ),που είναι και το πλέον έγκυρο δικαιολογητικό, αφού προκύπτουν
όλα τα στοιχεία αναγνωρισμένα από το επίσημο Κράτος και την Ευρώπη.

 

Για την Θεώρηση της Αδείας μας στον Ο.Λ.Α.Α. εκτός από τα Δικαιολογητικά που καταθέτουμε στην Τριμελή Επιτροπή (και αναφέρονται στην 1η σελίδα),
πρέπει να καταθέτουμε και τα εξής Δικαιολογητικά:

 

 • Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4264|2014

 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (θεωρημένο) η Βεβαίωση Κλάδου Κύρια Ασφάλισης του ΟΓΑ

 • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 του προηγούμενου έτους,
  για τα εισοδήματα του/της ενδιαφερόμενου/ης

 • Αντίγραφο της Αρχικής Δήλωσης Ακινήτων Έντυπο Ε9 με όλες τις μεταβολές

 • Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος και Βεβαίωση Έναρξης Ταμειακής Μηχανής.

 • Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων
  και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3)
  του προηγούμενου έτους.

 • Πιστοποιητικό Υγείας από την Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

 • Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 • Αριθμός Μητρώου Παραγωγού.

 • Αριθμός Μ.Ε.Ν.Ο. (Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών),
  ο οποίος εκδίδεται και για τους Παραγωγούς από την κατά τόπο Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης,
  με μία αίτηση – δήλωση εγγραφής, την επίδειξη της Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών, και μία υπεύθυνη Δήλωση
  στην οποία θα δηλώνουμε ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή.

 

Συνάδελφοι,
όπως καταλαβαίνετε ο Αγώνας συνεχίζεται με καθημερινές Συναντήσεις
και Συσκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους Αρμόδιους Φορείς.

Δεν Εφησυχάζουμε Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για τα Δίκαια Αιτήματα μας,Προασπιζόμενοι το Θεσμό των Λαϊκών Αγορών και τους Παραγωγούς
για την Πάταξη της Γραφειοκρατίας και των Αγκυλώσεων
ενάντια σε αυτούς που Προμελετημένα Σχεδιάζουν και Αποφασίζουν για εμάς.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος