Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Ανακοίνωση 26/06/2018
Ημερομηνία: 26/06/2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr
Περιστέρι, 11/06/2018
Αρ. Πρωτ:           3374

Προς

:

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δ. Αυλωνίτη

 

:

Δ/νση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής

 

:

Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής

Κοιν.

:

Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

 

:

Συλλόγους και Σωματεία Λαϊκών Αγορών

Θέμα

:

Απόδοση Θέσεων”

 

Άρθρο 35 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

   Σχετικά με την ΗΜΙΤΕΛΗ Διαδικασία Χορήγησης των Θέσεων
στις Λαϊκές Αγορές Αττικής και κατόπιν του εγγράφου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου
με την παροχή διευκρινήσεων και της θετικής εισήγησης, 
ότι πρέπει η διαδικασία αυτή να υλοποιηθεί για το σύνολο των αιτήσεων που εκκρεμούν, ώστε και να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα αλλά και ο συσσωρευμένος αριθμός αιτήσεών που αφορούν την τοποθέτηση πωλητών
στις Λ. Αγορές
ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ τόσο στην
εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών αλλά και των πωλητών δικαιούχων ως προς την
ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΚΑΝΟΝΑ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

   Μέχρι το 2014 δόθηκαν περίπου το 60% των θέσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 51|2006, όμως με την ψήφιση του Ν. 4264|2014 σταμάτησε η διαδικασία, όμως σε κάθε περίπτωση:

 • Αυτό που απαιτείται είναι η τήρηση των αρχών της Ίσης Μεταχείρισης των ενδιαφερομένων και της Χρηστής Διοίκησης
  όπως και η μη Διατάραξη της Ευρυθμίας των Λαϊκών Αγορών.

 • Τα Αιτήματα των πωλητών στα πλαίσια της Νομοθεσίας,
  όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση των πωλητών Λαϊκών Αγορών,
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
  από οποιοδήποτε όργανο, ιδίως στην περίπτωση που τα αιτήματα
  απορρέουν από τον Νόμο,
  και ειδικά στην περίπτωση αυτή
  που ΙΔΙΑ Αιτήματα άλλων πωλητών έχουν ήδη ικανοποιηθεί
  στο 40% - 50% - 60% και των υπολοίπων να ικανοποιηθούν
  με τον ίδιο τρόπο.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

   Το σπουδαιότερο θέμα στην δουλειά μας στις Λαϊκές Αγορές είναι
η απόκτηση και διατήρηση
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ για να διαθέτουμε
τα προϊόντα μας,
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ που αποκτάτε με τα ΧΡΟΝΙΑ
και την ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΕΣΗ μας. Για το θέμα των θέσεων,
όποτε χρειάστηκε όλοι οι πωλητές αγωνίστηκαν μέχρι εσχάτων.

   Για τα ανωτέρω αλλά και την δίκαιη και αξιοκρατική χορήγηση των
θέσεων, επειδή η διαδικασία αυτή για πολλούς λόγους έχει καθυστερήσει
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ και έχουν δημιουργηθεί ΔΙΚΑΙΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τους πωλητές στην πλειοψηφία τους, να τοποθετούν
στην ίδια θέση 20 – 10 – 5 χρόνια συνεχώς και για να μην δημιουργηθούν
τεράστια προβλήματα
ΕΚΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ πωλητές από τις θέσεις
που λειτουργούν τόσα χρόνια,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
A) Για τις Λαϊκές Αγορές όπου ΔEΝ EΧΟΥΝ Χορηγηθεί Θέσεις
με το ΠΔ 51|2006
Α/Α. Γ/Α, Δ/Α, Α/Π, Β/Π, Γ/Π, γίνεται καταγραφή
των θέσεων των πωλητών από Επιτροπή που αποτελείται από

 • 3 Υπάλληλους της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
  ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής

 • έναν Εκπρόσωπο των Παραγωγών,

 • και έναν Εκπρόσωπο – Επαγγελματιών.

και καταγράφουν τις θέσεις όπως τοποθετούν από 5 χρόνια και άνω και
όσοι προσέρχονται στις συγκεκριμένες Λαϊκές Παραγωγοί–Επαγγελματίες

 • Οι καταστάσεις αυτές ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ,ώστε
  να γίνουν οι τυχόν ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ που εξετάζονται από την Επιτροπή
  Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας και αποφασίζει γι' αυτές.

 • Και Παράλληλα γίνονται Βελτιώσεις για τους πωλητές που ενδιαφέρονται
  για τις κενές θέσεις που θα καταγράψει η Επιτροπή.

B) Στις Λαϊκές Αγορές, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Χορηγηθεί Θέσεις με το Π.Δ. 51|2006,
με
Σύσταση ανάλογων Επιτροπών ως ανωτέρω, να ξεκινήσει η
διαδικασία Βελτίωσης Θέσης για τις Κενές θέσεις με συνεκτίμηση κριτηρίων
και μορίων και απαραίτητα να
διαγραφούν οι διατάξεις του
άρθρου 35 παρ. 2 όπως και του άρθ. 33 παρ. 1Β που ορίζουν τα μόρια
και αναφέρονται στην ηλικία των δικαιούχων “10 μόρια για δικαιούχους
που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
και να
προστεθεί
το “5 μόρια για κάθε έτος προσέλευσης στην συγκεκριμένη
αγορά
και να συνεκτιμούνται τα παρακάτω:

 1. Παλαιότητα

 2. Αναπηρία

 3. Ηλικία

 4. Οικογενειακή Κατάσταση

Ο Πρόεδρος
Μόσχος Παντελής
Ο Γενικός Γραμματέας
Δανιήλογλου Χρήστος