Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Ανακοίνωση 28/06/2016
Ημερομηνία: 27/06/2016

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

Περιστέρι, 27/06/2016
Αρ. Πρωτ:           3237

 

Προς  :  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
             κ. Ευάγγελο Αποστόλου

 


    Κύριε Υπουργέ,
η Αύξηση Κόστους Παραγωγής, η Αυξανόμενη Φορολογία,
η Μειωμένη Απορροφητικότητα των Αγροτικών Προϊόντων,
η συνεχιζόμενη Οικονομική Κρίση που έχει οδηγήσει
τους καταναλωτές σε Ελαχιστοποίηση των αγορών τους, έχει φέρει
τους Έλληνες Αγρότες σε Αδιέξοδα και Αδυναμία Εξόφλησης
των Εισφορών τόσο προς τον Ο.Γ.Α. όσο και προς τον ΕΛ.Γ.Α.

     Όπως γνωρίζετε στις 30/6/2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία
πληρωμής των Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους άνω Οργανισμούς


     Κύριε Υπουργέ,
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 1 μήνα Παράταση προς τον Ο.Γ.Α.
και 3μηνης Παράτασης των Ασφαλιστικών Εισφορών προς τον ΕΛΓΑ,
ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα οι Αγρότες

ως προς τις Αποζημιώσεις που δικαιούνται, από τις καταστροφές
που έχουν υποστεί κατά το παρελθόν οι καλλιέργειες τους.

     Καθότι είστε γνώστης των πλείστων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Αγρότες
πιστεύουμε ότι το αίτημα μας θα γίνει αποδεκτό.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γεν. Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

 Περιστέρι, 27/06/2016 
Αρ. Πρωτ:           3235

 

Προς :Διοικητή Ο.Γ.Α. κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
στις 30/6/2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία
Πληρωμής των Ασφαλιστικών Εισφορών στον Ο.Γ.Α.
Επειδή παρουσιάστηκαν πλείστα φαινόμενα Καθυστέρησης
Ειδοποιητηρίων και σε συνδυασμό με την Οικονομική Δυσκολία

που παρουσιάζεται σε μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων Αγροτών
λόγω της Αύξησης Κόστους Παραγωγής,
της Μειωμένης Απορροφητικότητας των Γεωργικών Προϊόντων,
την ελαχιστοποίηση της Αγοραστικής Ικανότητας των καταναλωτών
λόγω της Συνεχιζόμενης Κρίσης.
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ,
όπως δοθεί ΠΑΡΑΤΑΣΗ πληρωμής των εισφορών για (1) ένα μήνα
και αντί 30/06/2016 να πληρωθούν οι εισφορές στις 30/07/2016.

 

Περιστέρι, 27/06/2016 
Αρ. Πρωτ:          3236 

Προς :Πρόεδρο ΕΛ.Γ.Α. κ. Κουρεμπέ Θεοφάνη


Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
με αφορμή ότι στις 30/06/2016 λήγει η ημερομηνία Εξόφλησης
των Ασφαλιστικών Εισφορών των Αγροτών στον ΕΛ.Γ.Α.
αλλά η Αυξανόμενη Φορολογία, η Αύξηση του Κόστους Παραγωγής
(Εφόδια, Λιπάσματα, κλπ), η συνεχιζόμενη λόγω κρίσης

Μειωμένης Αγοραστικής Ικανότητας των καταναλωτών,
σε συνδυασμό με την πληρωμή του Ασφαλιστικών Εισφορών
των Αγροτών στον Ο.Γ.Α. οι περισσότεροι Αγρότες ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ
να αποπληρώσουν τις Ασφαλιστικές Εισφορές προς τον ΕΛ.Γ.Α.
Για να μην μείνουν εκτεθειμένοι οι Έλληνες Αγρότες και για να
μην υπάρξει πρόβλημα με τις Αποζημιώσεις που έχουν να λαμβάνουν,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 3 μήνες παράτασης των Ασφαλιστικών Εισφορών και
αντί 30/06/2016 η καταληκτική ημερομηνία να είναι στις 30/09/2016.