Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Άρθρο 5 25/04/2014
Ημερομηνία: 25/04/2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

 

  Αθήνα: 25/04/2014

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

Άρθρο 5 – Χορήγηση θέσεων στις Λαϊκές Αγορές.

 

 • Οι Θέσεις να αποδίδονται από ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ που θα συμμετέχουν Υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών (Δημοτικός Υπάλληλος όπου δεν υπάρχει Οργανισμός), από έναν Εκπρόσωπο του Συλλόγου Παραγωγών και του Σωματείου Επαγγελματιών και προεδρεύων ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
  (ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια).

 

 • Με ΚΡΙΤΗΡΙΑ να Χορηγούνται οι ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ,
  όπως και να
  Προβαίνουν οι Επιτροπές στην Βελτίωση Θέσεων, καθώς
  και τον Χαρακτηρισμό και των
  ΕΠΟΧΙΑΚΩΝΔΙΠΛΩΝΘΕΣΕΩΝ.

 

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:

3. Για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, διενεργείται δημόσια κλήρωση είτε στην έδρα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, είτε στην έδρα του οικείου Δήμου αντίστοιχα.
Η κλήρωση διενεργείται μια φορά το χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, από τριμελή επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά, . . . .

 

Οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές τοποθετούν σε αριθμημένες θέσεις βάση καταστάσεων οι οποίες συντάσσονται από τις θεσμοθετημένες πενταμελείς επιτροπές βάση κριτηρίων (μοριοδότηση), τηρούνται και εγκρίνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών και από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Οι θέσεις μέχρι σήμερα αποδίδονται με ΚΡΙΤΗΡΙΑ
βάσει των Π.Δ. 51|2006 και 116|2008.

Αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν από τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
τα παρακάτω ΚΡΙΤΗΡΙΑ (μοριοδότηση):

 1. Αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων 

 1. Ο χρόνος κτήσης της άδειας 

 1. Η οικογενειακή κατάσταση 

 1. Η ηλικία του αδειούχου 

 1. Αναπηρία η οποία προκύπτει
  από βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα

 

 • Οι Θέσεις που κατέχουν οι παραγωγοί από 20ετίας
  με την καθημερινή τριβή αναπτύσσει και ενισχύει την Εμπιστοσύνη
  των Καταναλωτών απέναντι στους Ανθρώπους που προμηθεύονται
  τα απαραίτητα για το οικογενειακό τους τραπέζι.
   

 • Η ΚΛΗΡΩΣΗ που επιχειρείται από το Υπουργείο δεν διασφαλίζει
  την ΑΡΣΗ των ΑΔΙΚΙΩΝ αλλά είναι ΤΥΦΛΗ “ΛΥΣΗ”
  εντελώς ΑΠΡΟΣΩΠΗ και ΨΥΧΡΗ διαδικασία.
   

 • Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 

 • Η θέση που καταλαμβάνει ο Παραγωγός στην Λαϊκή Αγορά, ΣΥΜΒΑΛΕΙ στον έγκαιρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
  της Αγροτικής Παραγωγικής Διαδικασίας
  πχ. Θερμοκήπια – Δενδροφυτεύσεις – Γεωτρήσεις κλπ.
   

 • Οι συχνές Αλλαγές Θέσεων σε ετήσια βάση θα επιφέρει την ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ στους Παραγωγούς
  που πάνε στις Λαϊκές και με την πάροδο του χρόνου θα έχουμε Δυσμενείς Επιπτώσεις.
   

 • ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΣ ο τρόπος Τοποθέτησης
  από τη Πενταμελή Επιτροπή με ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  απ' αυτόν της ΤΥΧΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ, η απόδοση των θέσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος