Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Έγγραφο 2939_2
Ημερομηνία: 10/02/2014

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΚ 54 248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 303 585 FAX: 2310 303 875 e-mail: omospo11@otenet.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αθήνα: 03/02/2014
Αρ. Πρωτ.:      2939

 

ΠΡΟΣ

:

Υπουργείο Οικονομικών

 

:

Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης

 

:

Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος – Φ.Π.Α.

 

 

 

ΘΕΜΑ

:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

  

Κύριε Υπουργέ,
στην ΠΟΛ 1024|17-01-2014 στην παράγραφο
Άσκηση Παράλληλης Δραστηριότητας” αναφέρεται :

“Στην περίπτωση που οι εν λόγω αγρότες παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση
ασκούν και άλλη δραστηριότηταπώλησης αγαθών η παροχής υπηρεσιών
για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων
θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική – λοιπές).


Σημειώνεται ότι
η διάθεση, από τους αγρότες, των προϊόντων τους,
στις λαϊκές αγορές θεωρείται ξεχωριστή δραστηριότητα,
από εκείνη της διάθεσης αυτών από το χωράφι τους, πλανοδίως,
ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο εκτός των λαϊκών αγορών.

 

Από την ισχύουσα Νομοθεσία την οποία παραθέτουμε παρακάτω ,
η έννοια της Aγροτικής Eκμετάλλευσης είναι ενιαία, και άρα
η ανωτέρω ερμηνευτική σας προσέγγιση, χρειάζεται ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜO. 

 

Κύριε Υπουργέ,
είμαστε Αγρότες Καλλιεργητές και Διαθέτουμε τα προϊόντα
που παράγουμε στο χωράφι Χονδρικώς, Πλανοδίως
όπως και στις Λαϊκές Αγορές και αυτό είναι ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Η συμμετοχή μας στις Λαϊκές Αγορές αποτελεί συνέχιση
της παραγωγικής μας δραστηριότητας
και σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί εμπορική δραστηριότητα
αλλά τρόπο διάθεσης αυστηρά των ιδιοπαραγώμενων προϊόντων μας
και μάλιστα η ιδιότητα αυτή ήταν η αφορμή και αιτία της ίδρυσης
των Λαϊκών Αγορών.

 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
η διάθεση ιδιοπαραγωμένων προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές,
ενώ η πώληση στα κιόσκια, πόστα στο χωράφι χονδρικώς ή πλανοδίως,
να θεωρείται συνέχιση της Αγροτικής Δραστηριότητας.

 

Είναι δύσκολη και απαιτεί ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
η αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία, δύο δραστηριοτήτων,
δηλαδή διαφορετική φορολόγηση και καταγραφή ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ:

 • Για την Αγροτική Εκμετάλλευση πώληση Χονδρικώς ή Πλανοδίως

και διαφορετική για Διάθεση Προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές.

ΟΧΙ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ τα οποία θα επιφέρουν
τεράστιο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ασύμφορο
και Τροχοπέδη για την Αγροτική Ανάπτυξη και Αγροτική Οικονομία.


Άλλωστε, από τον Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.
2859 (Φ.Π.Α ), προκύπτουν τα εξής :

 

α)Ν. 4172/2013 Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων
από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών,
των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα
από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση
των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

 

β)Ν. 4172/2013 Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή (13%)
( Δηλαδή ο νόμος, όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή δεν κάνει διάκριση μεταξύ των τρόπων που μια αγροτική επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της )

 

γ) N. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Αρθρο 42. Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες
( Με το οποίο προσδιορίζεται η έννοια της αγροτικής επιχείρησης )

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεωρούνται:
1.Ως αγρότες, αυτοί που ασκούν προσωπικά ή με τά μέλη της οικογένειας τους
ή με μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες
που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.

 

2. Ως αγροτικά προϊόντα, τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες
στα πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

 

3. Ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις:
α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δημητριακών, κηπευτικών, καπνού, βαμβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών,
η αμπελουργία, η ανθοκομία, η παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών,
β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η μελισσοκομία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία,
γ) η δασοκομία γενικά,
δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων,
ε) οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγματοποιούνται με συνήθη μέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή.

4. Ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσης τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Άρα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο στην φορολογία εισοδήματος,
αναγνωρίζει το ενιαίο της Αγροτικής Εκμετάλλευσης.

 

Για τους λόγους αυτούς
θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα στο Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο
με την ένταξη μας στο Κανονικό Καθεστώς με Βιβλία και Στοιχεία,
ώστε να φορολογούμαστε ως Αγρότες και μόνο:

 

 1. Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος
  για τους αγρότες των Λαϊκών Αγορών
  γιατί
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙαλλά Παραγωγοί Αγροτικών Προϊόντων
  που διαθέτουν τα προϊόντα τους στις Λαϊκές Αγορές.

 

 1. Να προβλέπεται Απαλλαγή ποσού από το ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  για την εργασία της οικογένειας στο χωράφι
  .

 

 1. Ο Συντελεστής Φορολόγησης 13%,
  θα εξοντώσει τους αγρότες το αργότερο σε μία διετία, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ.

 

 1. Βιβλία Εσόδων – Εξόδων ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ
  προκειμένου να υπολογίζεται το καθαρό εισόδημα
  μια φορά τον χρόνο και όχι κάθε μήνα ή κάθε τρεις μήνες.

 

 1. Να δοθούν εύλογες παρατάσεις για την ενημέρωση
  και ομαλή μετάταξη μας στο Κανονικό Καθεστώς,
  Απογραφής Προϊόντων – Παγίων.

 

 1. ΟΧΙ στα ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.

 

Σε ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,
η συμμετοχή των Αγροτών Παραγωγών
στις Λαϊκές Αγορές ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Οι αντιδράσεις των 25.000 και πλέον Παραγωγών Λαϊκών Αγορών
θα είναι δυναμικές και θα εξαντλήσουμε
κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο ώστε να δικαιωθούμε.

 

 

Μετά τιμής

 

Οι Πρόεδροι
και τα Δ.Σ. των Παραγωγών