Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Ενστάσεις Χημικών Τουαλετών
Ημερομηνία: 10/09/2015

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

Αθήνα, 10/09/2015
Αριθ. Πρωτ.    3143

 

Προς

:

Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ

 

:

NΕΙΛΟΣ Α.Ε.

Σχετικά

::

Οι από 9/9/2015 και 10/9/2015 ενστάσεις για τον διαγωνισμό
των Ομοσπονδιών ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ και ΠΟΣΠΛΑ της 11/9/2015
για τις Χημικές Τουαλέτες.

 

Κύριοι,

παραλάβαμε τις ανωτέρω ενστάσεις σας για τις οποίες απαντούμε
από κοινού καθότι πραγματεύονται τα ίδια θέματα:

 

  1. Xρονική προθεσμία κατάθεσης προσφορών:

H πρόσκληση και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στους ιστότοπους
των Ομοσπονδιών την Παρασκευή 4/9/2015 ενώ η σχετική δημοσίευση στον τύπο
έγινε την 5/9/2015 κατά παγία τακτική των Ομοσπονδιών εδώ και πολλά έτη, όταν πρόκειται
για θέματα κάλυψης κατ επείγοντων αναγκών και ιδιαίτερα όταν το κατεπείγον
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Ομοσπονδιών, άλλωστε ο χρόνος θεωρείται εύλογος
για μία ολιγόμηνη σύμβαση και για προμηθευτές που ασχολούνται με το αντικείμενο
του διαγωνισμού.

 

  1. Χρόνος Έναρξης Εργασιών –Χρόνος Τοποθέτησης Απομάκρυνσης Τουαλετών

Ο χρόνος έναρξης των εργασιών είναι αυτός που προβλέπεται για όλες τις
συμβάσεις που κάνει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
Προμηθειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (ΠΔ 118/07,ΠΔ 60/07,κλπ) δηλαδή άμεσα
από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Οι ώρες τοποθέτησης και απόσυρσης των τουαλετών αναφέρονται
με ακρίβεια: Πριν την έναρξη και μετά την λήξη αντίστοιχα, άλλωστε οι αυτοί όροι
προβλέπονταν σε προγενέστερους διαγωνισμούς των Ομοσπονδιών
στους οποίους αμφότερες οι εν ιστάμενες εταιρίες είχαν συμμετέχει χωρίς
να εκφράσουν αντιρρήσεις, η δε Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ παλαιότερα
είχε εκτελέσει επί μακρόν το έργο άρα γνωρίζει πολύ καλά τις συνθήκες.

  1. Τρόπος Πληρωμής

Οι Ομοσπονδίες και τα μέλη τους προκειμένου να προστατεύσουν τον θεσμό των
λαϊκών αγορών και να μην αφήσουν τις λαϊκές αγορές χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές
υγιεινής, αναγκάζονται για άλλη μία φορά να επιβαρυνθούν το κόστος τοποθέτησής τους
καλύπτοντας την δαπάνη από μελλοντικά έσοδά τους μη διαθέτοντας την απαραίτητη
ρευστότητα και πόρους για την άμεση πληρωμή των υπηρεσιών που χρειάζονται.

 

  1. Επιτροπές

Ο ορισμός Επιτροπών είναι θέμα εσωτερικής οργάνωσης
των Ομοσπονδιών και δεν έχει σχέση με τον Διαγωνισμό και τους όρους αυτού.

 

  1. Έλεγχος της Εκτέλεσης των Εργασιών.

Ο έλεγχος της εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από τα μέλη μας
τα οποία βρίσκονται καθημερινά στις λαϊκές αγορές συνεπικουρούμενος
από τους επόπτες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

 

  1. Γενικότερα:

Οι προδιαγραφές γενικότερα των χημικών τουαλετών (τύπος, ηλικία, κλπ) έχουν
προσαρμοστεί έτσι ώστε να επιτρέπουν την ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών και την
ανάπτυξη του ανταγωνισμού λόγω μη περιορισμού
των προϊόντων που μπορεί να διατεθούν, αλλά σαφώς αναφέρονται σε προμηθευτές που
έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα και οργάνωση
να καλύψουν άμεσα τις κατεπείγουσες ανάγκες της καθημερινής τοποθέτησης χημικών
τουαλετών σε 197 λαϊκές αγορές του Λεκανοπεδίου Αττικής οι οποίες ήδη βρίσκονται
χωρίς τουαλέτες για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.

 

Τέλος, σας καλούμε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό, εφόσον μπορείτε
να μας προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, ειδικότερα όμως για το θέματων πληρωμών
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο και είναι θέμα το οποίο
θα πρέπει να λάβετε υπόψιν κατά την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς σας.

 

Για την Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.

  

Ο Πρόεδρος
Παντελής Μόσχος

Ο Γεν. Γραμματέας
Δανιήλογλου Χρήστος