Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση
Προτάσεις 2014/04/25
Ημερομηνία: 25/04/2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

 

 Αθήνα 22/04/2014 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

επί του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος.

  

Εισαγωγή

 

Οι Λαϊκές Αγορές ιδρύθηκαν το 1932 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να πωλούν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί.

Η ανάγκη του κόσμου για φρέσκα αγροτικά προϊόντα διατροφής με τις καλύτερες τιμές οδήγησε τον θεσμό των Λαϊκών Αγορών στην σημερινή του μορφή, ώστε να λειτουργούν εβδομαδιαίως 250 λαϊκές αγορές στον νομό Αττικής, και 850 σε όλη τη Χώρα που σ' αυτές δραστηριοποιούνται 30.000 αγρότες παραγωγοί και 20.000 επαγγελματίες πωλητές.  

Η διάθεση άνω του 70% των αγροτικών προϊόντων ελληνικής παραγωγής ειδικά στα αστικά κέντρα γίνεται από τις Λαϊκές Αγορές.

 

Ο Θεσμός των Λαϊκών Αγορών στην Χώρα μας είναι ένας επιτυχημένος Θεσμός
που άντεξε και στήριξε στην Κρίση τους Έλληνες Καταναλωτές
και η Πολιτεία πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια
ώστε να στηρίξει τον Θεσμό και όχι μέσα
από διατάξεις και άρθρα να τον αποδυναμώσει
και να τον οδηγήσει στην Συρρίκνωση και στην Διάλυση.

 

Άρθρο 5 – Χορήγηση θέσεων στις Λαϊκές Αγορές.

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:

 

 1. Με απόφαση του οικείου Δήμου, η οποία εγκρίνεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής
  και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας,
  από τον οικείο Περιφερειάρχη,
  καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές
  που λειτουργούν στη χωρική του αρμοδιότητα,
  ο οποίος συναρτάται με τον πληθυσμό του δήμου βάσει τελευταίας απογραφής.

 

Πρόταση:

Οι Λαϊκές Αγορές που ήδη λειτουργούν σήμερα σε κάθε Δήμο
έχουν αποδείξει την αναγκαιότητα τους και εξυπηρετούν στο έπακρο,
τις χιλιάδες των καταναλωτών δημοτών.
Οι χώροι που αναπτύσσονται είναι οριοθετημένοι,
όπως και οι αριθμοί των θέσεων
και δεν χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση από τις Δημοτικές Αρχές
που θα οδηγήσουν σίγουρα τις Λαϊκές Αγορές σε συρρίκνωση
.

 

Προτείνουμε για την ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ Λαϊκών Αγορών
με Απόφαση των Δήμων σε Συνεργασία με τους Συλλόγους
και τα Σωματεία παραγωγών και πωλητών
να ορίζονται τα ακριβή όρια της υπό ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς
και για την κάλυψη των αναγκών των Καταναλωτών,
να ορίζεται και ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων.

 

Άρθρο 5 – Χορήγηση θέσεων στις Λαϊκές Αγορές.

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:

3. Για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, διενεργείται δημόσια κλήρωση
είτε στην έδρα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
είτε στην έδρα του οικείου Δήμου αντίστοιχα.
Η κλήρωση διενεργείται μια φορά το χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, από τριμελή επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά, . . . .

 

Οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές τοποθετούν σε αριθμημένες θέσεις βάση καταστάσεων οι οποίες συντάσσονται από τις θεσμοθετημένες πενταμελείς επιτροπές βάση κριτηρίων (μοριοδότηση), τηρούνται και εγκρίνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών και από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Οι θέσεις μέχρι σήμερα αποδίδονται με ΚΡΙΤΗΡΙΑ βάσει των Π.Δ. 51|2006 και 116|2008

αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν από τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
τα παρακάτω ΚΡΙΤΗΡΙΑ (μοριοδότηση):

1.) αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων

2.) Ο χρόνος κτήσης της άδειας

3.) Η οικογενειακή κατάσταση

4.) Η ηλικία του αδειούχου

5.) αναπηρία η οποία προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα

 

 • Οι Θέσεις που κατέχουν οι παραγωγοί από 20ετίας
  με την καθημερινή τριβή αναπτύσσει και ενισχύει την Εμπιστοσύνη
  των Καταναλωτών απέναντι στους Ανθρώπους που προμηθεύονται
  τα απαραίτητα για το οικογενειακό τους τραπέζι.

 • Η ΚΛΗΡΩΣΗ που επιχειρείται από το Υπουργείο δεν διασφαλίζει
  την ΑΡΣΗ των ΑΔΙΚΙΩΝ αλλά είναι ΤΥΦΛΗ “ΛΥΣΗ”
  εντελώς ΑΠΡΟΣΩΠΗ και ΨΥΧΡΗ διαδικασία.

 • Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

 • Η θέση που καταλαμβάνει ο Παραγωγός στην Λαϊκή Αγορά, ΣΥΜΒΑΛΕΙ
  στον έγκαιρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της Αγροτικής Παραγωγικής Διαδικασίας
  πχ. Θερμοκήπια – Δενδροφυτεύσεις – Γεωτρήσεις κλπ.

 • Οι συχνές Αλλαγές Θέσεων σε ετήσια βάση θα επιφέρει την ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ στους Παραγωγούς που πάνε στις Λαϊκές και με την πάροδο του χρόνου
  θα έχουμε Δυσμενείς Επιπτώσεις.

 • ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΣ ο τρόπος Τοποθέτησης από τη Πενταμελή Επιτροπή
  με ΚΡΙΤΗΡΙΑ απ' αυτόν της ΤΥΧΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ, η απόδοση των θέσεων.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ:

 • Οι Θέσεις να αποδίδονται από ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
  που θα συμμετέχουν Υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
  (Δημοτικός Υπάλληλος όπου δεν υπάρχει Οργανισμός), Εκπρόσωποι του Συλλόγου Παραγωγών και του Σωματείου Επαγγελματιών
  και προεδρεύων ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
  (ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια)

 • Με ΚΡΙΤΗΡΙΑ να Χορηγούν τις ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ,
  όπως και να
  Προβαίνουν στην Βελτίωση Θέσεων,
  καθώς και τον Χαρακτηρισμό και των
  ΕΠΟΧΙΑΚΩΝΔΙΠΛΩΝΘΕΣΕΩΝ.

Άρθρο 5 – Χορήγηση θέσεων στις Λαϊκές Αγορές.

 

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:

 

2. . . . Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά
από τους επαγγελματίες

και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους
προκρίνονται οι παραγωγοί.

 

 

Πρόταση:

 

 • Για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, μέχρι σήμερα
  οι παραγωγοί από τους επαγγελματίες πωλητές
  είναι διακριτοί από τις πινακίδες που αναρτώνται.

 

 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών στις Λαϊκές Αγορές τοποθετούνται ανά οικοδομικό τετράγωνο πάγκοι, ώστε να υπάρχει όλη η ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων
  και ο καταναλωτής
  να έχει ευκολότερη πρόσβαση και επιλογή.

  

Άρθρο 10 – Χορήγηση, Ανανέωση και Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

 

Προτείνουμε, να επανεξεταστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γιατί θεωρούμε

ότι ενισχύουν την γραφειοκρατία και δημιουργούν εμπόδια και αγκυλώσεις
στην έκδοση και θεώρηση των Παραγωγικών Αδειών,

 • η Άδεια του Παραγωγού να έχει ισχύ για ένα χρόνο

 

επίσης να επανεξεταστεί η περίπτωση γ) που αναφέρει
ότι σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του”,

αφού δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες παραγωγούς, μέσω του ΟΣΔΕ αν δηλώνουν καλλιέργειες, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που κατοικούν, σε μισθωμένες εκτάσεις με συμβόλαια ενοικίασης κατατεθειμένα στην εφορία, να μπορούν αυτοί οι παραγωγοί
να τα διαθέτουν στις Λαϊκές Αγορές, βάση και της Βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής.

Άρθρο 11 – Τριμελείς επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

 

Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν ανάλογα με το είδος της προϊόντος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους και το περιεχόμενο της βεβαίωσης.

2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συγκροτούνται στις περιφέρειες
ή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας οι αντίστοιχες Τριμελείς Επιτροπές.

3. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόμενο της σχετικής βεβαίωσης, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτημάτων, η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών, ιδιόκτητο ή μισθωμένο.

4. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τους Προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών.

 

Πρόταση:

Οι βεβαιώσεις των Τριμελών Επιτροπών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
για όλους τους παραγωγούς της χώρας και μάλιστα εκδίδονται
για καθένα ξεχωριστά ΔΥΟ και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ το χρόνο.

 

Προτείνουμε οι Τριμελείς Επιτροπές να συστήνονται ανά Δήμο,
όπως και να αναγραφεί στο Νόμο σαφήνεια το ποιοι θα τις απαρτίζουν,
(ιδιότητες των μελών)
.

 

Άρθρο 12 – Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή.

 

Πρόταση:

Να συμπεριληφθεί στο άρθρο το εξής

Εξαιρούνται της υποχρέωσης της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στις λαϊκές αγορές οι Πρόεδροι και Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, οι εκλεγμένοι σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού,
με την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της απουσίας τους
αναπληρώνονται νομίμως.
 

 

Άρθρο 39 – Ποινικές κυρώσεις.

 

Πρόταση: 

Προτείνουμε να διορθωθεί το άρθρο 39 που αναφέρει ποινές φυλάκισης και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θεωρώντας αυτές
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΥΣΤΗΡΕΣ και ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ
για κάποιον που εμπίπτει στα αναγραφόμενα παραπτώματα.

 

Το Στεγασμένο Εμπόριο αντιμετωπίζει
πολύ μικρότερες ποινές και χωρίς φυλάκιση.

 

Άρθρο 40 – Διοικητικές κυρώσεις.

 

Πρόταση:

 

Προτείνουμε να διαγραφεί το άρθρο 40
και οι Διοικητικές Κυρώσεις
να παραμείνουν αυτές που ισχύουν σήμερα,
αφού ήδη αναφέρουν μεγάλα πρόστιμα
τα οποία πραγματικά οι πωλητές αδυνατούν να αποδώσουν για παραπτώματα στα οποία υποπίπτουν,
λαμβάνοντας υπόψιν
και την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα.
 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος