` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθήνα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθήνα

Παρασκευή

Περιοχή Βεϊκού
Οδός Ζαχαρίτσα  από 02/12/2022
Οδός Ματρώζου  από 03/06/2022 έως 01/12/2022