` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά

Παρασκευή

Περιοχή Ταμπούρια
Οδός Δογάνης  από 09/06/2023
Οδός Σπάρτης  από 10/02/2023 έως 08/06/2023