` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Κολοκυνθού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Κολοκυνθού

Δευτέρα

Περιοχή Κολοκυνθού
Οδός Αντιφάνους & Κάδμου  από 09/08/2021
Οδός Λεάνδρου  από 05/04/2021 έως 08/08/2021