` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Κορυδαλλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Κορυδαλλού

Δευτέρα

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ναυάρχου Νοταρά  από 16/01/2023
Οδός Ματσούκα  από 19/09/2022 έως 15/01/2023
Οδός Ιθάκης  από 16/05/2022 έως 18/09/2022