` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός στην οδό Φανερωμένης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός στην οδό Φανερωμένης

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Φανερωμένης  από 03/12/2018 έως 28/02/2019