` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Δευτέρα στην περιφέρεια Αττικής | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Δευτέρα στην περιφέρεια Αττικής

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Αιόλου  από 08/08/2022
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 04/04/2022 έως 07/08/2022
Περιοχή Πέραμα
Οδός Κωνστινουπόλεως  από 08/08/2022
Οδός Παύλου Μελά  από 11/04/2022 έως 07/08/2022