` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στην Περιοχή Λιδωρίκι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στην Περιοχή Λιδωρίκι

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Λιδορικίου  από 04/10/2021
Οδός Πάρου  από 07/06/2021 έως 03/10/2021