` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στην οδό Πάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στην οδό Πάρου

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Πάρου  από 10/10/2022