` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί) | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Λαϊκές Αγορές

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη
Οδός Ευσταθιάδη & Μικράς Ασίας  από 10/08/2019
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου  από 11/05/2019 έως 09/08/2019
Οδός Αγίας Βαρβάρας  από 02/02/2019 έως 10/05/2019
Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Κρήτης  από 10/08/2019
Οδός Τραπεζούντος  από 11/05/2019 έως 09/08/2019
Οδός Βύρωνος  από 02/02/2019 έως 10/05/2019
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγoρών
Θηβών 103, Περιστέρι, Αθήνα, ΤΚ: 12136
Τηλέφωνo: 2105752449 Fax: 2105719474