` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Χαϊδάρι της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Χαϊδάρι της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Αγία Γρηγορούσα
Οδός Αγίας Τριάδος  (Μόνιμη)