` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Βορείος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Αμαρούσι στην Περιοχή Πολύδροσο | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Βορείος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Αμαρούσι στην Περιοχή Πολύδροσο

Σάββατο

Περιοχή Πολύδροσο
Οδός Ακακίων  από 04/02/2023
Οδός Ροδοδάφνης  από 01/10/2022 έως 03/02/2023
Οδός Κριεζή  από 04/06/2022 έως 30/09/2022