` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Σάββατο στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Σάββατο στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά

Σάββατο

Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Ολύμπου  από 02/04/2022 έως 30/06/2022