` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Αβέρωφ | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Αβέρωφ

Σάββατο

Περιοχή Μιχελή
Οδός Αβέρωφ  από 14/12/2019 έως 10/04/2020