` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Κλεισθένους | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Κλεισθένους

Σάββατο

Περιοχή Μεταμόρφωση
Οδός Κλεισθένους  από 05/06/2020