` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Μιαούλη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Μιαούλη

Σάββατο

Περιοχή Νέα Ευρυάλη
Οδός Μιαούλη  από 19/10/2019 έως 17/01/2020