` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό 700 Θεσπιέων (Δερβενακίων - Παράδρομο Εθνικής) | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό 700 Θεσπιέων (Δερβενακίων - Παράδρομο Εθνικής)

Σάββατο

Περιοχή Νέα Χαλκηδόνα
Οδός 700 Θεσπιέων (Δερβενακίων - Παράδρομο Εθνικής)  από 07/12/2019 έως 05/06/2020