` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Πέμπτη

Περιοχή Γαλήνη
Οδός Περραιβού  (Μόνιμη)
Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Δήλου  από 10/03/2022
Οδός Δελφών  από 09/12/2021 έως 09/03/2022
Οδός Ερεχθείου  από 09/09/2021 έως 08/12/2021
Περιοχή Δάσος Χαϊδαρίου
Οδός 25ης Μαρτίου  από 10/03/2022
Οδός Αγίας Παρασκευής  από 09/09/2021 έως 09/03/2022