` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στον Δήμο Αγία Βαρβάρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στον Δήμο Αγία Βαρβάρα

Πέμπτη

Περιοχή Άνω Αγία Βαρβάρα
Οδός Ματσούκα  από 10/12/2020
Οδός Μεσολογγίου  από 13/08/2020 έως 09/12/2020