` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Πέμπτη στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Πέμπτη στον νομό Πειραιάς της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Ερεχθείου  από 09/09/2021
Οδός Δήλου  από 10/06/2021 έως 08/09/2021