` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στην οδό Κώστα Βάρναλη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στην οδό Κώστα Βάρναλη

Πέμπτη

Περιοχή Νέα Ιωνία
Οδός Κώστα Βάρναλη  (Μόνιμη)