` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά

Τρίτη

Περιοχή Νταμαράκια
Οδός Ιερολοχητών  από 14/06/2022
Οδός Εθνικής Αντιστάσεως  από 14/12/2021 έως 13/06/2022
Περιοχή Πηγάδα
Οδός Γεωργίου Θεοτόκη  (Μόνιμη)