` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών

Τρίτη

Περιοχή Κυψέλη
Οδός Νάξου  από 29/06/2021
Οδός Λέλας Καραγιάννη  από 23/08/2020 έως 27/06/2021
Οδός Σικίνου  από 23/08/2020 έως 28/06/2021
Περιοχή Νέα Φιλοθέη
Οδός Λεκκάκη  (Μόνιμη)