` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σαλαμίνας της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά στην οδό Νεωρίων | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σαλαμίνας της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά στην οδό Νεωρίων

Τρίτη

Περιοχή Αμπελάκια
Οδός Νεωρίων  (Μόνιμη)