` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Τρίτη

Περιοχή Παγκράτι
Οδός Λαέρτου  (Μόνιμη)
Οδός Λάσκου  (Μόνιμη)
Οδός Τελαμώνος  (Μόνιμη)
Οδός Τιμοθέου  (Μόνιμη)
Περιοχή Κάτω Ηλιούπολη
Οδός Κορνάρου  από 03/05/2022
Οδός Φαρμακίδου  από 01/02/2022 έως 02/05/2022
Οδός Λεωνιδίου & Λυσσάνδρου  από 28/09/2021 έως 31/01/2022
Περιοχή Καισαριανή
Οδός Βρυούλων  από 11/01/2022 έως 30/06/2022
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης  από 06/07/2021 έως 31/12/2021