` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Γλυφάδας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Γλυφάδας

Τρίτη

Περιοχή Άνω Γλυφάδα
Οδός Ευξείνου Πόντου  από 05/04/2022
Οδός Προποντίδος  από 07/12/2021 έως 04/04/2022
Οδός Κριμαίας  από 10/08/2021 έως 06/12/2021
Περιοχή Τερψιθέα
Οδός Κωνσταντίνου Αθανάτου  (Μόνιμη)
Περιοχή Άνω Γλυφάδα
Οδός Παλαμιδίου  (Μόνιμη)