` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Άγιος Στυλιανός | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Άγιος Στυλιανός

Τετάρτη

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Παπαστράτου  (Μόνιμη)