` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην οδό Ανδρομάχης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην οδό Ανδρομάχης

Τετάρτη

Περιοχή Ραδιοφωνία
Οδός Ανδρομάχης  από 20/02/2019 έως 20/08/2019