` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην οδό Φυλής | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην οδό Φυλής

Τετάρτη

Περιοχή Πλατεία Αγάμων
Οδός Φυλής  (Μόνιμη)