` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην οδό Σερίφου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην οδό Σερίφου

Τετάρτη

Περιοχή Πλατεία Κολιάτσου
Οδός Σερίφου  από 05/06/2019 έως 31/08/2019