` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Τετάρτη στην οδό Χίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Τετάρτη στην οδό Χίου

Τετάρτη

Περιοχή Άγιος Παύλος
Οδός Χίου  από 08/12/2021 έως 13/03/2022