` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά

Παρασκευή

Περιοχή Ταμπούρια
Οδός Σπάρτης  από 08/10/2021

Σάββατο

Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Αφέρωφ  από 09/10/2021 έως 31/12/2021