` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών στην οδό Παλαμιδίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών στην οδό Παλαμιδίου

Τρίτη

Περιοχή Άνω Γλυφάδα
Οδός Παλαμιδίου  (Μόνιμη)