` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά στην οδό Οικονόμου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά στην οδό Οικονόμου

Δευτέρα

Περιοχή Αναγέννηση
Οδός Οικονόμου  από 12/09/2022 έως 14/06/2023