` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην Περιοχή Ελληνικό | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην Περιοχή Ελληνικό

Πέμπτη

Περιοχή Ελληνικό
Οδός Αμαζώνων  από 07/09/2023
Οδός Πόντου  από 01/06/2023 έως 31/08/2023
Οδός Χρυσάνθου Τραπεζούντος  από 20/01/2022 έως 15/06/2022