` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην οδό Σάμου & Πάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην οδό Σάμου & Πάρου

Σάββατο

Περιοχή Ζωοδόχου Πηγής
Οδός Σάμου & Πάρου  από 04/12/2021 έως 03/06/2022