` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αλίμου της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αλίμου της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Αναπήρων (Άλιμος)
Οδός Υψηλάντου  (Μόνιμη)