` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Αθανασίου Διάκου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Αθανασίου Διάκου

Σάββατο

Περιοχή Αμαρούσιον
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 01/10/2022