` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης στην Περιοχή Ελληνικό | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης στην Περιοχή Ελληνικό

Πέμπτη

Περιοχή Ελληνικό
Οδός Πόντου  από 16/06/2022 έως 31/08/2022