` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού στην οδό Σάμου & Πάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού στην οδό Σάμου & Πάρου

Σάββατο

Περιοχή Ζωοδόχου Πηγής
Οδός Σάμου & Πάρου  από 03/12/2022