` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Βορείος Τομέας Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στην περιφέρεια Αττικής στον νομό Βορείος Τομέας Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Φανερωμένης  από 05/12/2022 έως 28/02/2023
Οδός Αετιδέων  από 19/09/2022 έως 30/11/2022

Πέμπτη

Περιοχή Νεάπολη (Περισσός)
Οδός Γιάννα Νικολάου  από 17/11/2022
Οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου  από 14/07/2022 έως 16/11/2022
Περιοχή Τούφα (Χαλάνδρι)
Οδός Παρνασσού  από 01/12/2022 έως 31/05/2023
Οδός Τυμφρηστού  από 02/06/2022 έως 30/11/2022

Σάββατο

Περιοχή Κάτω Χαλάνδρι
Οδός Λευκωσίας  από 10/12/2022